Christelijk uitzendbureau

Werving & Selectie

Binnen de arbeidsbemiddeling wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen een uitzendbureau en een Werving & Selectiebureau. Een uitzendbureau is veelal gericht op flexibele en korte inzet van vaak operationele medewerkers. Een Werving & Selectiebureau wordt vooral ingeschakeld voor meer permanente inzet van personeel op voornamelijk mbo, hbo en wo niveau.

Aatop Personeelsintermediair is een Werving & Selectiebureau. Wij worden gevraagd om (semi)-permanente kandidaten voor functies te bemiddelen. Daarnaast worden wij, vanwege onze bekendheid, expertise en specialisatie, ook door veel opdrachtgevers gevraagd tijdelijk personeel te werven. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van detachering, deta/vast (link) en uitzendcontracten.

Vacatures

Vanaf de oprichting van Aatop hebben wij veel vacatures mogen bemiddelen bij christelijke ondernemers en identiteitsgebonden organisaties. Vanuit onze visie maken wij geen onderscheid in opdrachtgever en kandidaat. Voor veel van onze opdrachtgevers en functies is identiteit geen relevant onderwerp en worden wij vanwege de kwaliteit van onze dienstverlening gevraagd om de openstaande vacature te bemiddelen. Wij bekijken vanuit de klant en de kandidaat waar iemand met zijn talenten het best tot zijn of haar recht komt.

Benieuwd naar de vacatures die op dit moment door Aatop worden bemiddeld? Klik dan hier voor het vacatureoverzicht.

Christelijke visie

Als bureau hanteren wij een christelijke visie als uitgangspunt voor al onze activiteiten. Deze visie wordt onder meer gestalte gegeven door een deel van de jaarwinst ter beschikking te stellen aan specifieke non-profit organisaties (goede doelen). Kandidaten hebben bij ons gelijke kansen in de werving- en selectieprocedure. We maken hierin geen onderscheid in leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, ras of nationaliteit. Wij selecteren op basis van de (objectief gerechtvaardigde ) functie-eisen en gaan op een integere en zorgvuldige wijze om met mensen en hun waarden en normen. Vanzelfsprekend gaan we ook op een vertrouwelijke manier met informatie om.

Gerelateerde onderwerpen