Werving en Selectie

Werving en selectie is, als onderdeel van het personeelsbeleid, van strategisch belang. Een kwalitatief goed werving- en selectieproces, waarbij de medewerker met je juiste opleiding, ervaring, competenties en motivatie wordt aangetrokken, geselecteerd en aangesteld, heeft directe invloed op de bedrijfsresultaten. Op elk niveau in de organisatie is het van groot belang om getalenteerd personeel te werven. Gemotiveerde en getalenteerde medewerkers zijn van onderscheidend belang en versterken uw concurrentiepositie.

Resultaat
De klassieke Werving & Selectie wordt aangeboden op basis van “no cure no pay”. Wij begeleiden onze opdrachtgevers van het begin tot het einde van het aannameproces. Wij worden als het ware procesverantwoordelijk en zorgen voor een efficient en effectief wervingsproces. De vorm en inhoud van het proces is situatie-afhankelijk en wordt in overleg met u op maatgemaakt.

“No cure no pay” betekent dat wij een resultaatverplichting met u aangaan. Het wervingsproces wordt afgerond op het moment dat een geschikte kandidaat door u wordt aangenomen.

Werving & Selectie is gespecialiseerd, professioneel mensenwerk. Werken op basis van een persoonlijke relatie en transparante, zorgvuldige communicatie vinden wij dan ook zeer belangrijk.

Interesse?
Wilt u meer informatie? Wij komen graag langs voor een wederzijdse kennismaking.
Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.