Missie

Wie wij zijn & waar we naar streven

Aatop fungeert als persoonlijke en duurzame partner in personele dienstverlening. Werving, selectie en detachering van gespecialiseerd personeel in de Zorg, ICT, Milieu & Ruimte en Techniek zijn de kernactiviteiten. Wij richten ons hierbij voornamelijk op het midden- en hogerkader. Daarnaast levert Aatop maatwerk in uw personele vragenstukken en bemiddelen wij binnen maatschappelijk relevante organisaties.

Christelijke levensovertuiging

Wij werken vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij we op een integere en zorgvuldige wijze met mensen, hun waarden en normen en vertrouwelijke informatie omgaan.

Als bureau hanteren wij dan ook de christelijke visie als uitgangspunt voor al onze activiteiten. Dit komt onder andere tot uiting door een deel van de jaarwinst ter beschikking te stellen aan christelijke organisaties die opbouwend werk verrichten.

Gelijke kansen

Elke kandidaat heeft bij ons gelijke kansen bij de werving-, selectie- en searchwerkzaamheden, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, ras, nationaliteit of seksuele geaardheid. Een en ander onverlet de objectieve en reële functie-eisen en mits deze ten principale voldoen aan de opdracht.

Zorgvuldigheid

Wij zullen de grootste zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de werving-, selectie- en searchwerkzaamheden en ons onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het aanzien van deze werkzaamheden. In dat kader zullen wij goede verhoudingen trachten te bevorderen tussen alle betrokken partijen.

W&S en geloofsovertuiging Het team