Identiteitsgebonden werving

Een groot aantal organisaties in Nederland heeft van oudsher een specifieke identiteit. Deze specifieke identiteit vinden we ook terug in de zorgorganisaties. Zorgorganisaties kiezen er veelal voor om de diensten aan te bieden vanuit een bepaald identiteitsgebonden perspectief.

Als verantwoordelijke voor de aanname van nieuwe medewerkers voelt u zich nauw betrokken bij het bewaken van de cultuur. Is identiteit een integraal onderdeel van uw personeelsbeleid en derhalve ook van de werving en selectie van nieuwe medewerkers? Dan wordt van u verwacht op consistente en consequente wijze uitvoering te geven aan identiteitsgebonden werving en selectie.

Expertise
Door de jaren heen heeft Aatop Zorg een zeer uitgebreid netwerk van identiteitsgebonden opdrachtgevers en kandidaten aan zich weten te binden. Ook bij organisaties waarbij identiteit van de achterban van groot belang is, heeft Aatop jarenlange ervaring hoe op een respectvolle en zorgvuldige manier om te gaan met dit cultuurelement. De jarenlange ervaring met identiteit maakt Aatop Zorg tot het grootste landelijk werkende Werving & Selectie bureau gespecialiseerd in dit segment. Deze specialisatie komt o.a. tot uitdrukking in de kwaliteit van onze kandidatenportefeuille, onze uitgebreide netwerken van opdrachtgevers, onze kennis van de kerkelijke kaart en onze ervaring in persoonlijke, zorgvuldige en integere communicatie over identiteit.

Contact
Wilt u met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp of heeft u vragen over hoe om te gaan met identiteitsgebonden werving en selectie dan staan wij u graag te woord. Kijk op de contactpagina hoe u ons kunt bereiken.

Werving en selectie procedure