Christelijke Visie en Ethiek

Ethiek

Wij zullen de grootste zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de werving-, selectie- en/of searchwerkzaamheden en ons onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het aanzien van deze werkzaamheden. In dat kader zullen wij goede verhoudingen trachten te bevorderen tussen alle betrokken partijen.

Missie

Aatop fungeert als persoonlijke en duurzame partner in personele dienstverlening. Werving en selectie van mbo, hbo en wo personeel is de hoofdactiviteit. Daarnaast wil Aatop maatwerk leveren in personele vraagstukken voor organisaties bij zorginstellingen in Nederland.

christelijke werving
christelijk bureau of personeel