Christelijk personeel

Christelijke visie

Aatop Zorg werkt vanuit een christelijke visie en levensovertuiging. Deze christelijke identiteit wordt verder gestalte gegeven door een deel van de jaarwinst ter beschikking te stellen aan christelijke organisaties die opbouwend werk verrichten. Kandidaten hebben bij ons gelijke kansen in de werving- en selectieprocedure. We maken hierin geen onderscheid in leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, ras of nationaliteit. We gaan op een integere en zorgvuldige wijze om met mensen en hun waarden en normen. Vanzelfsprekend gaan we ook op een vertrouwelijke manier met informatie om.

Solliciteren

Aatop Zorg is partner voor zowel christelijke zorginstellingen als zorginstellingen die niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging werken. Wil je solliciteren op één van de vacatures van Aatop? Klik dan hier voor het vacatureoverzicht.

Missie en visie van Aatop
Christelijk wervingsbureau